Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης * * * Καλώς ήλθατε στο blog μου * * * "Λαψαρνιώτης" * * * Τάκης Ιορδάνης

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Γηροκομείο της Άντισσας;;!...

ΕΙΔΑΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Γηροκομείο της Άντισσας;;!...
 
Αρχές του 2016 το αρμόδιο Υπουργείο απαντώντας στην από τον Αυγουστο 2015 επιστολή μου για το Γηροκομείο μας μεταξύ άλλων έγραφε στο έγγραφο του που έλαβα ::<<Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του.>>
Χθες πρωτοκολλήθηκε στο Γραφείο της Υπουργού κ Αχτιόγλου το έγγραφό μου που διαβάετε πιό κάτω :

 
<< ..……..…………………………… ..……Αξιότιμο 
Δρ Παναγ. Χ. Ιορδάνης( Ph. D.) ……… Υπουργό Εργασίας, .........................................................Κοινωνικής Ασφάλισης &
- Πρόεδρος του Συνδέσμου για..... Κοινωνικής Αλληλεγγύης
την Ανάπτυξη της Λέσβου .………,,. κα Έφη Αχτσιόγλου. 
« ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ »……… Σταδίου 29,
- π. Διευθύνων Σύμβουλος της ………….Αθήνα, -10110
Ελληνική Βιομηχανίας Όπλων 
- Αγησιλάου 9 
Ηλιούπολη 163 46.........……. Κοιν :: 1) Υπουργό Ενέργει;ας
Τηλ.- Fax 210 9737053 .…………….…και Περιβάλλοντος
κιν. 6977503461……………..ι2) Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου ....................................………3) Δήμαρχο Λέσβου

 
Αθήνα, .17 Ιουλίου 2017….,,,,4)Δημοτική Κοινότητα Αντίσσης ……………….…….…… ….....5) ΜΜΕ

 
ΘΕΜΑ : Το «ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» στην Άντισσα Λέσβου.
Σχετ: Το έγγραφό του καθ΄υμάς Υπουργείου με αρ. πρωτ.ΓΠ/Δ2/οικ..9290/291 της 29-02-2016.

 
Αξιότιμη κ. Υπουργέ,
 

Προ δύο περίπου ετών και συγκεκριμένα την 19 Αυγούστου 2015 πρωτοκόλλησα στο Γραφείο του τότε Υπουργού Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή το έγγραφό μου ( αριθ. πρωτ. 5260 / 24.08.2015) το οποίο συνυποβάλλω (Συνημ. 1). Τούτο διαβιβάσθηκε λόγω αρμοδιότητος στο καθ’ υμάς Υπουργείο με το έγγραφό, υπ’ αριθμ. πρωτ. 5260 / 25.08.2015.
Η μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Λέσβου σχετική αλληλογραφία είχε το αποτέλεσμα να λάβω τελικά απάντηση μετά σχεδόν έξ (6) μήνες.Τούτη προήρχετο από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας / Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του καθ’ υμάς Υπουργείου και ήταν η σχετική, η κατά τα στοιχεία της επικεφαλίδας. Σ’ αυτή αφού μου εδίδοντο διάφορες σχετικές πληροφορίες, στην ακροτελεύτιο παράγραφό της κατέληγε :
«Ο Δήμος Λέσβου συνεχίζει να διερευνά κάθε δυνατότητα λειτουργίας του Γηροκομείου ώστε να αξιοποιηθεί το ως άνω δημοτικό ακίνητο προς όφελος των ηλικιωμένων δημοτών του.» 
Επειδή ατυχώς παρήλθον δύο σχεδόν χρόνια από της επιστολής μου της 19ης Αυγούστου 2015 και περίπου ενάμισι χρόνος από της ανωτέρω απαντητικής επιστολής του Υπουργείου σας, ως στιγμής ατυχώς ουδέν έχει γίνει σχετικό. 
Επανέρχομαι διά της παρούσης, αφού πλείστοι όσοι Αντισσαίοι, οι οποίοι πληροφορηθέντες από μένα την ανωτέρω απάντηση και βλέποντες ότι ο Δήμος ουδέν έχει πράξει από την προ 18μήνου περίπου αυτή επιστολή, με ερωτούν γιατί ο Δήμος δεν έχει κάνει ως σήμερα τίποτε σχετικό. Φαίνεται, για να μη λεχθεί ότι είναι, αποστασιοποιημένος από το θέμα μας και δεν μεριμνά στο να αξιοποιηθεί η γενομένη μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος σχετική επένδυση κατά τους σκοπούς της δημιουργία του ώστε να λειτουργήσει τούτο, το πολυπόθητο για την Άντισσα αλλά κατ’ επέκταση και όλη την Δυτ. Λέσβο, αυτό Γηροκομείο. 
Το μόνο το οποίο έγινε απ’ ότι πληροφορήθηκα ήταν η βολιδοσκόπηση της τοπικής κοινωνίας, το να χρησιμοποιηθεί τούτο ως χώρος υποδοχής "ξένων", ( εκ του μεταναστευτικού - προσφυγικού προβλήματος). Μετά την αντίδραση των Αντισσαίων δια των σχετικώς αρμοδίων τους σε επίπεδο Τ.Σ., ουδεμία περαιτέρω ενέργεια / δράση από μεριάς του Δήμου Λέσβου επ’ αυτού υπήρξε ατυχώς.
Έτσι, τα φαινόμενα παλαιώσεως και γηράνσεως τα περιγραφόμενα στην ως άνω αναφερομένη επιστολή μου (Συνημ. 1) με την παρέλευση των δύο ακόμη αυτών χρόνων, έχουν επιταθεί και τούτο είναι άμεσα εμφανές. Αυτό δε αφού ο φθοροποιός χρόνος συνεχίζει αμείλικτα το έργο του και η εξ αυτού "επιβάρυνση" με την παράλληλα παντελή έλλειψη συντηρήσεως του κτιρίου του και σήμερα θα απαιτήσει, κατά τους ειδικούς, ποσό μεγαλύτερο των 150.000 Ευρώ για την αποκατάσταση των φθορών, μόνο εξωτερικά. Εσωτερικά τι θα χρειαστεί δεν μπορώ να γνωρίζω. 
Ακόμη αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι για το ευαγές τούτο ίδρυμα δεν υπήρξε το σχετικό Οργανόγραμμα λειτουργίας του εκ του ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη αντίστοιχη μελέτη . 
Έτσι, τούτο είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει τελικά συγκεκριμένος προϋπολογισμός λειτουργίας του πολυπόθητου για όλη την περιοχή της Δυτικής Λέσβου αλλά και κατ’ επέκταση όλου του νησιού, Γηροκομείου. 
Πέραν της ολοκλήρωσης της κτιριακής υποδομής και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού του (κρεβάτια, είδη εστίασης κ.λπ.) που στις δύο φάσεις κατασκευής του απαίτησε δαπάνη της τάξεως των 2.500.000 Ευρώ, αυτό το οποίο έλειψε ήταν το απαιτούμενο κεφάλαιο και ο τρόπος χρηματοδότησής του για τη λειτουργία του ως Γηροκομείο.
Πάντως πλέον της απώλειας των πολύτιμων υπηρεσιών στον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της προστασίας των ηλικιωμένων της Δυτ. Λέσβου εδώ και δώδεκα πιά χρόνια εκ της μη λειτουργίας του κατά τους σκοπούς της κατασκευής του και της χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος, αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι, ως τελική συνέπεια, πέραν του ότι προοδευτικά και με μαθηματική ακρίβεια μετατρέπεται τούτο σε νέο ερειπιώνα , η χώρα μας θα αναγκασθεί να επιστρέψει τα σχετικά ποσά στην Ε.Ε. 
Περαίνων αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλάβω είναι ότι η πρόταση την οποία έχω καταθέσει στην επιστολή μου της 19 Αυγούστου 2015 ως προσέγγιση της λύσεως του οικονομικού προβλήματος του, εξακολουθεί να ισχύει. Συγκεκριμένα η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γηροκομείου Αντίσσης να ξεκινά με βάση τα εκ των αντισταθμιστκών εκ των ανεμογεννητριών εσόδων της περιοχής Αντίσσης (Αιολικό πάρκο Σκαμιούδας, Αιολικό πάρκο Ακρόχειρα) ποσά τα οποία για χρόνια εισπράττονται από το Δήμο και δεν διατίθενται κατά τις προβλέψεις του σχετικού νόμου στο χωριό όπου και αυτές έχουν εγκατασταθεί. 
Βάσει του νόμου αυτού τα εκ των αντισταθμιστικών έσοδα μπορούν να διατίθεται και για έργα « κοινωνικής υποστήριξης» του χωριού αυτού. Και αναμφίβολα καλύτερο έργο «κοινωνικής υποστήριξης» από το Γηροκομείο για την Άντισσα αλλά και όλη την περιοχή της Δυτ. Λέσβου δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Τέλος, παρακαλούμε λάβετε υπ’ όψη σας ότι η κοινωνική στήριξη της προτάσεως αυτής είναι καθολική απ’ όλους τους συγχωριανούς μου, αποδίδεται δε παραστατικά από απόφαση μαζικού φορέα και συγκεκριμένα του Συλλόγου Αντισσαίων της Αθήνας με την ομόφωνη απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης του της 19ης Απριλίου 2015 την οποία και επισυνάπτω (Συνημ. 2)

 
Αξιότιμη κ.Υπουργέ,

 
ευελπιστούμε ότι η γραφειοκρατική αντιμετώπιση του νευραλγικής σημασίας αυτού Γηροκομείου κατά την προηγηθείσα ανάλυση, θα πάψει πιά να υφίσταται μετά την δική σας ενεργή παρέμβαση και αντίστοιχες οδηγίες, ώστε τούτο να λειτουργήσει και να παράσχει τις αναμφισβήτητα αναγκαίες σχετικές υπηρεσίες σε μία ακριτική περιοχή, υπανάπτυκτη όπου ο πληθυσμός της είναι γηρασμένος και οι υπέργηροι που χρειάζονται τις υπηρεσίες αυτές ατυχώς περισσεύουν. 
…………………………………………………….Συνημ. 2
Με τιμή >>

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ : Αρχή του τέλους …ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ :  Αρχή του τέλους …

Και βεβαίως δεν έχουμε αποστασιοποιηθεί από το έργο μας, το ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΣΙΓΡΙΟΥ.  Αντίθετα μάλιστα το παρακολουθούμε και προσπαθούμε να δούμε αν η κάθε πληροφορία που μας έρχεται έχει βάση.
Μετά λοιπόν την απένταξή του   από το ΕΣΠΑ 2006-2013 και  την ένταξή του στο Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων προ δεκατεσσάρων μηνών  έπρεπε ο φάκελος του να επικαιροποιηθεί και έτσι πέρασε από τις διάφορες σχετικές υπηρεσίες. Μέχρι και το ΓΕΝ που βεβαίως είχε ξαναδώσει το «καλώς έχειν» όταν ήμασταν στην περίοδο του ΕΣΠΑ.
Σήμερα από άκρως αξιόπιστη πηγή πληροφορηθήκαμε ότι ο φάκελος του βρίσκεται πιά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την τελική έγκριση. 
Λέγεται, ότι μετά την εκεί έγκριση του φακέλου το έργο μας θα αρχίσει να κατασκευάζεται.
Οψόμεθα…   

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης ......... 17.7.2017

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Άρθρο μου : "Κώστας Πατσανάς, ο Αντισσαίος αγνοούμενος απ’ την Κυπριακή τραγωδία του ΄74."

 

Αιολίας Λόγος/ ΕΜΠΡΟΣ

Άρθρο μου : "Κώστας Πατσανάς, ο Αντισσαίος αγνοούμενος απ’ την Κυπριακή τραγωδία του ΄74."


- 11|07|2017
Αρχές της δεκαετίας του 2000 είχα μεταβεί στην Κύπρο για θέματα που αφορούσαν στην ΕΒΟ. Τελειώνοντας την επίσκεψη και δείχνοντάς μου την ευαρέσκειά του για την παραγωγική μας συνεργασία, ο υπουργός Αμύνης, Σωκράτης Χάσικος, με ρώτησε αν ήθελα να με βοηθήσει προσωπικά σε κάτι. Τότε είχε αρχίσει η ταυτοποίηση αγνοουμένων εκ της εισβολής των Τούρκων με τη μέθοδο του DNA. Έτσι, εκείνο που ζήτησα ήταν να έχω την όποια σχετική πληροφορία για τον αγνοούμενο απ’ το 1974 συγχωριανό μου, που υπηρετούσε στην ΕΛΔΥΚ, το λοχία Κώστα Πατσανά.
Είχα πληροφορηθεί μετά, ότι σχετικό κλιμάκιο μετέβη στην Άντισσα και πήρε το απαιτούμενο βιολογικό υλικό από τη μητέρα του αγνοουμένου και άλλα μέλη της οικογένειας.
Μέχρι το 2007 δεν είχα λάβει καμία σχετική ειδοποίηση. Τότε συζήτησα το θέμα με τη μητέρα του αγνοουμένου, την πάντα θλιμμένη Ποσούλα και επανήλθα με επιστολή μου στον τότε υπουργό Άμυνας Κύπρου, Χριστόδουλο Πασαρδή, κοινοποιώντας την και στον υπουργό Άμυνας Ελλάδος, Ευάγ. Μεϊμαράκη.
Οι Συνέλληνες της Κύπρου, εκτιμούν ιδιαίτερα την εθνική διάσταση αλλά και την ιερότητα της υποθέσεως. Τούτο φαίνεται απ’ το γεγονός ότι το λεπτό, ευαίσθητο, ιερό εθνικά αυτό θέμα, το είχε αναλάβει και το χειριζόταν προσωπικά ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Έτσι απ’ το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας μού εστάλη αμέσως μία άκρως λεπτομερής απάντηση, που κατέληγε: « Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου όπως αναφέρθηκε πιο πάνω παρά τις προσπάθειές μας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής οτιδήποτε που να αφορά στη διευκρίνιση της τύχης του».
Η αιτία της γραφής του παρόντος ήταν: Πρώτο, ο προ εβδομάδων επαναπατρισμός των οστών 17 τιμημένων νεκρών μας από την εισβολή του Αττίλα, που έγινε με ιδιαίτερες τιμές εκ μέρους της Κύπρου αλλά βέβαια και Ελλάδας. Τα οστά των επαναπατριζόμενων ηρώων σε τελετή αρμόζουσα για την περίσταση παρέδωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Στον λόγο του, κατευοδώνοντας τους ήρωες μας, κατέθεσε την ευγνωμοσύνη των Κυπρίων για την κατά καιρούς θυσία Ελλήνων προς την μεγαλόνησο. Τα οστά παρέλαβε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Π. Καμμένος, που στη δική του ομιλία είπε: «Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, αποδίδουμε τις οφειλόμενες τιμές στους ήρωες, που άπαντες επιτελούσαν εθνική αποστολή σε πόλεμο». Αναφέρθηκε στη μεγάλη τους προσφορά στο έθνος και στον άνισο αγώνα που έδωσαν, που δεν δείλιασαν μπροστά στον θάνατο και έδωσαν την τελευταία ρανίδα του αίματός τους για την πατρίδα. Τόνισε τέλος, «το δικό μας οφειλόμενο καθήκον, χρέος και ευθύνη είναι να αποδώσουμε τιμές».
Μεταξύ των επαναπατρισθέντων ήταν και του Λέσβιου ήρωα Γεωργίου Ζερβομανώλη. Το χωριό του, τα Παράκοιλα, παλλαϊκά τον υποδέχθηκε με τις πρέπουσες τιμές. Ακόμη η Κοινοτική αρχή αποφάσισε να στηθεί η προτομή του ήρωα τους, στην πλατεία του χωριού.
Δεύτερο, το ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 43 ολόκληρα χρόνια από την αποφράδα επέτειο του θέρους 1974, της ανατροπής του προέδρου αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στη συνέχεια της εισβολής των Τούρκων στη μεγαλόνησο με τις τραγικές συνέπειες και επακόλουθα της κυπριακής τραγωδίας.
Στην τραγωδία αυτή, φόρο τιμής πλήρωσε και η Λέσβος, αφού θυσίασε τρεις λεβέντες της. Πέραν του Γ. Ζερβομανώλη, τον Κώστα Πατσανά απ’ την Άντισσα και τον Ασημάκη Μπουρέκα απ’ τη Μόρια, του οποίου τα λείψανα ταυτοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο χωριό του, το 2001.
Ο Κώστας χάθηκε, κατά τα γραφόμενα στην προς εμένα απάντηση του Προεδρικού Μεγάρου, όταν «εγκλωβίστηκε στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, το οποίο καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα μετά από σκληρές και άνισες μάχες στις 16.8.1974». Εκεί, την ίδια μέρα χάθηκε και ο Ασημάκης.
Και αν τα άλλα δύο παλικάρια αναγνωρίστηκαν και τα οστά τους τα σκεπάζει πια το ιερό χώμα της Λεσβιακής γης, για μας τους Αντισσαίους συγγενείς και συγχωριανούς του Κώστα, το ότι έκτοτε το παλικάρι μας, ο γιός του έντιμου φαμελιάρη βιοπαλαιστή, ψαρά του Γαβαθά, Γρηγόρη (που έκλεισε τα μάτια του με μόνιμο πόνο στη ψυχή του απ’ το χαμό του λεβέντη πρωτογιού του), εξακολουθεί να είναι αγνοούμενος, μένει η πίκρα και το παράπονο. Αυτό, αφού ακόμη δεν ήταν τυχερό να ταυτοποιηθεί και να επαναπατρισθεί κι αυτός, όπως οι προαναφερθέντες 17 τον περασμένο Μάιο. Ας αποτελέσει λοιπόν το παρόν, καταλύτης ανάσχεσης της λήθης και όξυνσης της μνήμης μας, ως να τον υποδεχθούμε κι εμείς στην Άντισσα και του αποδώσουμε τις τιμές του ήρωα που του ανήκουν.
Τέλος, για τον αγνοούμενο μας, το ενδιαφέρον μας είχε αρχίσει λίγα μόλις χρόνια μετά το χαμό του. Συγκεκριμένα το 1978, τότε που ήμουν πρόεδρος του Συλλόγου Αντισσαίων Αθήνας και εκδώσαμε την «Ηχώ της Άντισσας». Σ’ ένα απ’ τα πρώτα φύλλα της, είχαμε προβάλλει τα του αγνοουμένου ήρωα μας, δεσμευόμενοι παράλληλα ότι θα κάνουμε το οτιδήποτε δυνατό, μέχρις ότου να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι γι’ αυτόν.
Ευελπιστώ ότι σύντομα θα αναγνωριστεί και ο Κώστας και τα οστά του θα έρθουν για να θαφτούν στα ιερά χώματα της Άντισσας. Ακόμη, ότι θα στήσουμε κι αυτού την προτομή στην είσοδο του χωριού μας, πράττοντες «το δικό μας οφειλόμενο καθήκον, χρέος και ευθύνη», όπως έγινε για τον Ασημάκη Μπουρέκα του οποίου η προτομή έχει στηθεί στην πλατεία, στην είσοδο της Μόριας.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΛΣΑ), συστρατεύεται στο ...Η  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΛΣΑ),
συστρατεύεται στο να
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ  , ΩΣ ΛΕΣΒΙΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ,  ΤΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΜΑΣ Ο ΟΔΙΚΟΣ  ΑΞΟΝΑΣ  ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ   ΝΑ  ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ  ΓΙΑ  ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.

Στις 27.Μαίου   πρωτοκολλήσαμε στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής ως ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ επιστολή. μετά  «την παραπομπή και του έργου «Οδικός Άξονας   Καλλονής  -  Σιγρίου στη Λέσβο», από τον καθ’ ύλη Υπουργό στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρεμβαίνοντες υπέρ του θεμελιώδους για το νησί μας αυτού οδικού άξονα. Τούτη ανήρτησα τότε και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.)

Στις , 6  Ιουνίου 2017 σε ΑΝΟΙΚΤΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ  που επίσης ανήρτησα  στα Μ.Κ.Δ, μεταξύ άλλων  έγραφα:

 <<…  Η από μέρους του οποιουδήποτε μπορεί να στηρίξει την προσπάθειά μας κατά όποιο τρόπο θεωρεί πρόσφορο είναι καλοδεχούμενη αλλά και αναμενόμενη . Είναι κρίμα, το μοναδικό ουσιαστικά έργο κλίμακος που γίνεται στο νησί μας (εξαιρουμένου του προ 60 χρόνων γενομένου Λιμανιού της Μυτιλήνης) από της απελευθερώσεως του προ 102 χρόνων, να σταματήσει. Το σταμάτημα αυτού συνεπάγεται και την μη εκτέλεση του άλλου μεγάλου έγρου για τη Δυτ. Λέσβο, το Λιμάνι του Σιγρίου. Οι συνέπειες αυτών, τελικά η παντελής ερήμωση των χωριών μας…>>

Ευτύχησα να ιδώ παρεμβάσεις υπέρ του έργου από κοινωνικούς φορείς του νησιού μας μεγάλης εμβέλειας και σημαντικότητας,.  όπως της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ και σήμερα μετά τη σχετική πληροφόρηση που είχε την καλοσύνη να μου δώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της, καλός φίλος Νεκτάριος Βακάλης, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΛΣΑ).
Η εκ μέρους των φορέων αυτών παρέμβαση μαζί και με εκείνη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙΟΥ που εκπροσωπούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία της Λέσβου, τόσο των μονίμων κατοίκων της όσο και των του παροικιακού δυναμικού των Λεσβίων στην Αθήνα, πιστεύω ότι θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα και μαζί με τις θετικές παρεμβάσεις  των όποιων  θεσμικά υπευθύνων της Λέσβου ,  θα  δράσουν καταλυτικά στη λήψη της πρέπουσας απόφασης από τον Υπουργό Χρ. Σπίρτζη και κατ΄ επέκταση την Κυβέρνηση.
Σε τελική ανάλυση η Ελληνική Πολιτεία πάντοτε παρέβλεπε ή και αγνοούσε την ύπαρξη του ευλογημένου νησιού μας. Ας μας δώσει έστω και καθυστερημένα ύστερα από 102 χρόνια  ελεύθερου εθνικού βίου, ένα σύγχρονο δρόμο 46 περίπου χιλιομέτρων που θα αντικαταστήσει αυτόν τον 55 περίπου χιλιομέτρων που η Οθωμανική διοίκηση μας κατέλειπε και που κατασκεύασε πριν 150 περίπου χρόνια.   

Δρ. Τάκης Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D)   ………………….12.07.2017

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Η Παρέμβαση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ προς τον Πρόεδρο της Βουλής υπέρ του έργου «Οδικός Άξονας Καλλονής - Σιγρίου»Η  Παρέμβαση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ προς τον Πρόεδρο της Βουλής  υπέρ του έργου «Οδικός Άξονας   Καλλονής  -  Σιγρίου», ως αντιγράφηκε,  από  το σχετικό φαξ που έλαβα.

<< ………………………………………………………………….Προς : 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΛΈΣΒΟΥ       …..……………… Πρόεδρο του Ελληνικού   

Π.Κουντουριωτη 71  …............................... ... ...................   Κοινοβουλίου

 Μ  υ τ ι λ ή ν η ………………………….… ………………κ. Νικόλαο  Βούτση

811 00  - ΛΕΣΒΟΣ ……………………………………...…   Μέγαρο Βουλής

………………………………………………..……….…….…      .ΑΘΗΝΑ

 

.Μυτιλήνη  26  Ιουνίου  2017Θέμα :   Παραπομπή και του έργου «Οδικός Άξονας   Καλλονής  -  Σιγρίου» στη Λέσβο, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.  

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε


Το νησί μας το δεύτερο σε μέγεθος μετά την Κρήτη νησί του Αιγαίου, έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης (γεωργία, κτηνοτροφία κ.άλ.) ειδικότερα δε στο δυναμικό κλάδο του Τουρισμού ως εκ της Ιστορίας του, της Παράδοσης, του Πολιτισμού  του, του φυσικού  του κάλους  σε συνδυασμό προς τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ομορφιές του.
Το Επιμελητήριο μας έχει μέλη σ’ όλο το νησί και οι δραστηριότητές τους καλύπτουν όλο το  φάσμα  των  τομέων της οικονομίας.
 Φυσικά, στηρίζοντας τα μέλη μας αλλά και όλους τους κατοίκου της Λέσβου, πάντα ως Επιμελητήριο ενεργούμε προς την κατεύθυνση, η Λέσβος να πάψει να βρίσκεται σε κατάσταση  μόνιμης υπανάπτυξης. Ειδικότερα στον τομέα του Τουρισμού όπου υπάρχουν τεράστια περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη, οι όποιες προσπάθειές μας στρέφονται στο  να καταστεί το νησί μας  τουριστικός προορισμός αντίστοιχος ή και καλύτερος άλλων νησιών του Αιγαιακού αρχιπελάγους.  
Πέραν της πρωτευούσης, Μυτιλήνη, και της ευρύτερης αυτής περιοχής , οι  Τουριστικές περιοχές  του νησιού είναι αυτές της Βορείου Λέσβου ( Μήθυμνα, Πέτρα). της Νοτίου ( Πλωμάρι, Πολυχνίτος, Βατερά) και της Δυτικής ( Ερεσός, Άντισσα, Σίγρι).
Ειδικότερα η Δυτική Λέσβο, πέραν της εν δυνάμει Δυτικής Πύλης (Λιμάνι του Σιγρίου), του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Σίγρι),  των μεγάλων Ιστορικών της μορφών της κλασσικής αρχαιότητας (Σαπφώ, Τέρπανδρος, Θεόφραστος), των βυζαντινών ιστορικών της μονών ( Υψηλού, Πιθαρίου, Περιβολής), των εξαιρετικής ομορφιάς ακρογιαλιών (Αρχαία Άντισσα, Κάμπου, Γαβαθά, Λαψάρνων, Σιγρίου και Γιαλού Ερεσού), του άγριας ομορφιάς σεληνιακού του τοπίου της, διαθέτει το μοναδικό και εξαιρετικά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το  ανεπανάληπτο μνημείο της Φύσεως, το Απολιθωμένο Δάσος. Τέλος, με βάση το ανεκτίμητης  αξία αυτό μνημείο της Φύσεως  θα  πρέπει να αναφερθεί  ότι όλη η Λέσβος  από ετών έχει χαρακτηρισθεί Παγκόσμιο Γεωπάρκο της  Unesco, .  
Αυτός ο τόπος, λόγω της μεγάλης αποστάσεως του, από το αεροδρόμιο του νησιού  και λιμάνι της Μυτιλήνης (περίπου 100 χιλιόμετρα) και του ως τώρα κάκιστου οδικού δικτύου, ατυχώς έμεινε υπανάπτυκτος με συνέπεια να βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση ερήμωσης, αφού στον τελευταίο  μισό αιώνα έχασε περίπου το μισό πληθυσμό του.
Βέβαια οι ελπίδες μας περί  βελτίωσης της τραγικής του κατάστασης είχαν αναπτερωθεί, μετά την έναρξη της κατασκευής του θεμελιώδους οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου το 2013, που αφ’ ενός μεν θα μείωνε την απόστασή του κατά 10 περίπου χιλιόμετρα αφ’ ετέρου δε αναβαθμιζόμενος βάσει των σύγχρονων κανόνων της οδοποιίας θα έδινε την δυνατότητα και η Δυτική. Λέσβος  να αναπτυχθεί τουριστικά και να δώσει έτσι πνοή ζωής σ’αυτή.  Τούτο φυσικά θα συνέβαλε στην πρόοδο και ευημερία των κατοίκων όλης της Λέσβου.  
Το έργο αυτό ατυχώς έχει ουσιαστικά σταματήσει, εδώ και ενάμισι χρόνο,  παρ’ όλο ότι ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2006-2013 και επανεντάχθηκε από το 2016 στο νέο ΕΣΠΑ.
Και ενώ αναμέναμε να επαναρχίσει η κατασκευή του, ο Υπουργός κ. Χρ. Σπίρτζης παρέπεμψε το έργο μας στη Βουλή δηλώνοντας μεταξύ άλλων: 
  «Για την περίπτωση του δρόμου Σίγρι - Καλλονή επισήμανε ότι διαπιστώθηκαν πως - με τις προηγούμενες κυβερνήσεις - υπήρξαν μελέτες με λάθος στοιχεία, με λάθος περιγραφή εργασιών, και συνεπώς πρέπει να δει η Βουλή αν το έργο αυτό θα συνεχιστεί με συμπληρωματική σύμβαση ή αν θα τερματίσει.»
Αυτή η δήλωση του κ. Υπουργού μας προβληματίζει έντονα. Μπορούμε να πούμε μας φοβίζει. Είναι προφανές ότι αν συμβεί το χειρότερο, τότε ο πολύπαθος τόπος της Δυτικής Λέσβου θα καταδικαστεί για πάντα σε μόνιμο μαρασμό και παντελή ερήμωσή.
.Περιττό να αναφέρουμε ότι η για πάντα παύση του σωσιβίου αυτού οδικού άξονα, θα έχει ως συνέπεια να μην αρχίσει ποτέ η κατασκευή και  του άλλου εξ ίσου θεμελιώδους για τη Δυτική Λέσβο  έργου, του Λιμανιού του Σιγρίου, που ευελπιστούσαμε ότι θα άρχιζε κι αυτό άμεσα να κατασκευάζεται και έτσι η Δυτική Πύλη της Λέσβου θα ελάμβανε σάρκα και οστά.   
Για όλα τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε ότι η όποια αδράνεια θα είχε άκρως δυσμενείς συνέπειες για τον τόπο μας,  γι’ αυτό σας  απευθύνουμε την παρούσα παρακαλώντας σας παράλληλα να μεταβιβάσετε αυτήν στην καθ’ ύλη  επιτροπή της Βουλής, με την συνηγορία και τη στήριξη των θέσεων μας κατά τα προεκτεθέντα.

Με την πρέπουσα τιμή
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Μυρσινιάς  >>

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Η ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, μετά την απάντηση του Προέδρου της ΔΕΗ της 5-4-2017Η ΠΡΟΣ   ΤΟΝ   ΠΡΟΕΔΡΟ   ΤΗΣ   ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ     ΑΡΧΗΣ     ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, μετά την  απάντηση του Προέδρου  της ΔΕΗ  της  5-4-2017, όπως πρωτοκολλήθηκε στην ΡΑΕ,στη ΔΕΗ, Γραφείο Πρωθυπουργού κ.άλ

<< ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ………………………………Προς
& ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ………………. τον Πρόεδρο της  
ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ( Σ.Π.Π.Α.ΛΕΣΒ.) …………… Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
«ΠΙΤΤΑΚΟΣ Ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»…………………… Δρ. Νικ. Γ. Μπουλαξή
 Αγησιλάου 9  -  ΑΘΗΝΑ  163 46……… …………………… Πειραιώς 132
Τηλ. – Φαξ 210 9737053, 6977503461 ……………………. 118 54  Αθήνα

 Αθήνα  3 Ιουλίου 201΄7 ……………………. Κοιν. Ως  Πίνακας  Παραληπτών

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ………………ΙΣΧΥΟΣ 120 MW, ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ  ΛΕΣΒΟΥ.

Σχετ.:  Το έγγραφο του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβούλου της ΔΕΗ κ. Εμμ.
………. Παναγιωτάκη με αριθμ πρωτ. Αρ./ΗΜ./ ΓρΔ/1062/.5-4-2017 (Συνημ.1).

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
.
Απευθυνόμαστε σε σας μετά την απάντηση που μας εδόθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκη με το σχετικό έγγραφο του το στην επικεφαλίδα, το οποίο και επισυνάπτουμε στην παρούσα.
Τούτος απαντώντας μας στο ουσιαστικά ένα και μοναδικό ερώτημά μας που του είχαμε θέσει με την επιστολή μας της 18.02.2017, και συγκεκριμένα : << Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ, εξακολουθεί να περιλαμβάνει την κατασκευή του εργοστασίου αυτού στη Λέσβο (θέση Σαρακήνα), ή έχει καταργηθεί παντελώς στο νησί μας;;>>: με τη δισέλιδη απάντησή του, ( που κοινοποιείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Ενέργειας, στην Περιφερειάρχη Βορ. Αιγαίου, στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Λέσβου, στους ΓΓ ΑΔΑ και Νησιωτικής Πολιτικής, και στο Δήμαρχο Λέσβου), κατέληγε στο :
<< Υπό το καθεστώς αυτό της αβεβαιότητος του ενεργειακού σχεδιασμού για τα ΜΔΝ ακόμη και σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα η ΔΕΗ ΑΕ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην υλοποίηση της εκδοθείσας το 2009 Αδείας Παραγωγής και έχει ενημερώσει σχετικά τη ΡΑΕ».
Έτσι, ατυχώς για τη Λέσβο που ηλεκτρενεργειακά δεινοπαθεί από τα τέλη της δεκαετίας το ’80,   η πενταετούς διάρκειας Άδεια Παραγωγής για τη ΔΕΗ στη Σαρακήνα, ήδη εξέπνευσε και το κεφαλαιώδες θέμα, το Εργοστάσιο Βάσεως της στο νησί μας - των 120 MW -,  όχι μόνο δεν κατασκευάστηκε αλλά ατυχώς ούτε ακόμη και αυτή η περιβαλλοντική αδειοδότηση του δεν έχει καν δρομολογηθεί.
Τούτο  γιατί, κατά το προαναφερθέν έγγραφο  του Προέδρου  της ΔΕΗ  «…. η περιβαλλοντική αδειοδότηδη του νέου Σταθμού δεν ανατέθηκε ακόμη στον μειοδότη δεδομένου ότι με την Απόφαση της ΡΑΕ 469/2015 συγκροτήθηκε Επιτροπή Εξέτασης της οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε Εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2014/536 /Ε.Κ. Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»  
 Επί προσθέτως, εκ του ότι το προγραμματιζόμενο  απ’ τη ΔΕΗ νέο αυτό εργοστάσιο στη Λέσβο θα χρησιμοποιούσε «βαρύ καύσιμο μαζούτ», ο κ. Παναγιωτάκης προχωρά στην απάντησή του στο να επισημάνει το ότι οι προδιαγραφές ως προς τα όρια εκπομπών κατά τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε. είναι τέτοιες που κάνει να επιτυγχάνονται, χρησιμοποιώντας μόνο Φυσικό Αέριο και συμπληρώνει : « …. στα ΜΔΝ ( ως το νησί μας)  και εφ’ όσον, μετά από σχετική μελέτη σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση 2014/536/Ε.Κ., προκύψει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτικότερη η λύση της Διασύνδεσης.» 
Εκ του ότι οικονομοτεχνικά η χρήση Φ.Α. ως λύση είναι ανέφικτη ακόμη και για τη Λέσβο (το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου), ως εκ της εγγενώς μικρής σχετικά σ’ αυτή κατανάλωσης  ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με το μέγεθος της αντιστοίχου επενδύσεως ( Αποθηκευτικές δεξαμενές, Λιμενικές εγκαταστάσεις και Υποδομές εξαιρετικής ασφαλείας πέραν του ιδίου του Εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής),   ως διευκρινίζει ο κ. Παναγιωτάκης η προβλεπόμενη εναλλακτική λύση για τη Λέσβο, είναι αυτή της διασυνδέσεως της, προφανώς με το ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας μας .
 Με δεδομένο δε ότι όταν προ ετών για τη μεταφορά της παραχθησομένης  ενέργειας από  Αιολικά Πάρκα ΄( project ιδιώτη, σε Χίο, Λήμνο, Λέσβο  353 ανεμογεννητριών ολικής εγκατεστημένης ισχύος 706 MW, και επενδύσεως ~ 1.800.000.000  Ευρώ), αναφέρετο ότι για τη διασύνδεση με την Εύβοια θα απαιτείτο επί πλέον  κόστος της τάξεως των 800.000.000 Ευρώ, η ερώτηση που άμεσα τίθεται είναι, πώς θα μπορούσε για τη Λέσβο και για ισχύ 120 μόνο MW να διατεθεί ένα κονδύλιο τέτοιας τάξεως μεγέθους για τη Διασύνδεση της με το ηπειρωτικό Δίκτυο της χώρας ;
Ακόμη ας ληφθεί υπ’ όψη τέλος, ότι η πετρελαϊκή μονάδα της ΔΕΗ στου «Καλαμάρη» Μυτιλήνης με την πανσπερμία των συνεχώς και σε καθημερινή βάση  παλαιουμένων Η/Ζ, καθίσταται περισσότερο προβληματική  ηλεκτροπαραγωγός μονάδα, κακής ποιότητας ρεύματος, ασφάλειας εφοδιασμού ελάχιστης και τέλος μη αξιόπιστη για όλους εμάς τους Λέσβιους. Τούτο ατυχώς συνεχώς το βιώνουμε από τις απρογραμμάτιστες .διακοπές ρεύματος, black outs, κ.λπ.,  με όλες τις εξ αυτών «παράπλευρες απώλειες».
 Ως συνέπεια όλων τούτων, το επί 40 περίπου χρόνια άλυτο πρόβλημα της ηλεκτρενεργειακής πενίας του νησιού μας, που «σέρνεται» στην κυριολεξία εκ της αβελτηρίας, αδιαφορίας και της έλλειψης φροντίδας των της Πολιτείας μας ταγών, παρατείνεται έτι περαιτέρω και μάλιστα χωρίς προσδιορισμένο ορίζοντα επίλυσή του.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα, θα σας παρακαλούσαμε να μας πληροφορήσετε το πώς σκέφτεστε να λυθεί το πρόβλημα του νησιού μας.
 Θεωρούμε ότι οι Λέσβιοι δικαιούνται αλλά και αξιούν  να ακούσουν από σας ότι το πρόβλημά τους θα λυθεί με κάποιο δεδομένο  τρόπο και ότι τούτο θα γίνει βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, άμεσα.  Ας μη σας διαφεύγει ότι το νησί μας βρίσκεται σε μια παρατεταμένη κατάσταση ηλεκτρενεργειακής πενίας που χρονικά  ξεπερνά ήδη την διάρκεια μιάς ολόκληρης γενεάς.
Είναι προφανές ότι  η όποια εκ μέρους σας επιτάχυνση των πραγμάτων ώστε να αρχίσει κατά το δυνατόν άμεσα η κατασκευή της ηλεκτροπαραγωγού μονάδας που πρέπει, χρειάζεται  αλλά και δικαιούται ο τόπος μας για μια περίοδο 30-40 χρόνων, θα παράσχετε υψίστη υπηρεσία στους Λέσβιους
               Με τιμή
…………………………………………………………………….  Συνημ. 1Παναγ. Χαραλ. Ιορδάνης (Ph.D.)


 Πίνακας  Παραληπτών

 1)  Γραφείο του Πρωθυπουργού   
 2)  Υπουργός Π.Ε.Κ.Α.  κ.Γ. Σταθάκης  
 3)  Πρόεδρο και Διευθλυνοντα Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Εμμ. Παναγιωτάκης
4)    Περιφερειάρχη   Βορ. Αιγαίου  κ. Χρ. Καλογήρου

 3)   Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Ν. Λέσβου κ.κ.  Πάλλης, Αθανασίου, Σταύρου

 5)  Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
 6)  Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής κ.
 7)  Δήμαρχος της Λέσβου κ. Σπ. Γαληνός
8)  Τα ΜΜΕ Λέσβου και ο Παροικιακός τύπος.
9)       ΟΛΣΑ και πρωτοβάθμιοι Παροικιακοί Σύλλογοι.>>